TORNILLOS CABEZA CILÍNDRICA Con Hexágono Embutido Rosca MA

Tornillo Allen Cabeza Cilíndrica Acer 12.9 Métrico,Fosfatad

Medidas

M3-0.50 x 8mm
M3-0.50 x 10mm
M3-0.50 x 12mm
M3-0.50 x 16mm
M3-0.50 x 20mm
M3-0.50 x 25mm
M3-0.50 x 30mm
M3-0.50 x 35mm
M3-0.50 x 40mm

M4-0.70 x 8mm
M4-0.70 x 10mm
M4-0.70 x 12mm
M4-0.70 x 16mm
M4-0.70 x 20mm
M4-0.70 x 25mm
M4-0.70 x 30mm
M4-0.70 x 35mm
M4-0.70 x 40mm
M4-0.70 x 45mm
M4-0.70 x 50mm
M4-0.70 x 55mm
M4-0.70 x 60mm
M4-0.70 x 70mm

M5-0.80 x 10mm
M5-0.80 x 12mm
M5-0.80 x 16mm
M5-0.80 x 20mm
M5-0.80 x 25mm
M5-0.80 x 30mm
M5-0.80 x 35mm
M5-0.80 x 40mm
M5-0.80 x 45mm
M5-0.80 x 50mm
M5-0.80 x 55mm
M5-0.80 x 60mm
M5-0.80 x 65mm
M5-0.80 x 70mm o 75mm-80mm-90mm
M5-0.80 x 100mm o 110mm-120mm-130mm

M6-1 x 10mm
M6-1 x 12mm
M6-1 x 16mm
M6-1 x 18mm
M6-1 x 20mm
M6-1 x 25mm
M6-1 xx30mm-35mm
M6-1 x 40mm-45mm
M6-1 x 50mm-55mm
M6-1 x 60mm-65mm
M6-1 x 70mm o 75mm-80mm
M6-1 x 90mm o 100mm-110mm
M6-1 x 120mm o 130mm-140mm-150mm

M7-1 x 10mm
M7-1 x 12mm
M7-1 x 16mm
M7-1 x 20mm
M7-1 x 25mm
M7-1 x 30mm-35mm
M7-1 x 40mm-45mm
M7-1x  50mm-55mm
M7-1 x 60mm-65mm
M7-1 x 70mm o 75mm-80mm
M7-1 x 90mm o 100mm-110mm
M7-1 x 120mm o 130mm-140mm-150mm

M8-1.25 x 12mm
M8-1.25 x 16mm
M8-1.25 x 18mm
M8-1.25 x 20mm
M8-1.25 x 25mm
M8-1.25 x 30mm-35mm
M8-1.25 x 40mm-45mm
M8-1.25 x 50mm-55mm
M8-1.25 x 60mm-65mm
M8-1.25 x 70mm – 75mm
M8-1.25 x 80mm – 90mm
M8-1.25 x 100mm – 110mm
M8-1.25 x 120mm – 130mm
M8-1.25 x 140mm – 150mm
M8-1.25 x 160mm – 170mm

M10-1.50 x 16mm
M10-1.50 x 20mm
M10-1.50 x 25mm
M10-1.50 x 30mm-35mm
M10-1.50 x 40mm-45mm
M10-1.50 x 50mm-55mm
M10-1.50 x 60mm-65mm
M10-1.50 x 70mm-75mm
M10-1.50 x 80mm-90mm
M10-1.50 x 100mm-110mm
M10-1.50 x 120mm-130mm
M10-1.50 x 140mm-150mm
M10-1.50 x 160mm-170mm
M10-1.50 x 180mm-1190mm
M10-150 x 200mm

M12-1.75 x 16mm
M12-1.75 x 20mm
M12-1.75 x 25mm
M12-1.75 x 30mm-35mm
M12-1.75 x 40mm-45mm
M12-1.75 x 50mm-55mm
M12-1.75 x 60mm-65mm
M12-1.75 x 70mm-75mm
M12-1.75 x 80mm-90mm
M12-1.75 x 100mm-110mm
M12-1.75 x 120mm-130mm
M12-1.75 x 140mm-150mm
M12-1.75 x 160mm-170mm
M12-1.75 x 180mm-190mm
M12-1.75 x 200mm

M14-2 x 25mm
M14-2 x 30mm-35mm
M14-2 x 40mm-45mm
M14-2 x 50mm-55mm
M14-2 x 60mm-70mm
M14-2 x 80mm-90mm
M14-2 x 100mm-110mm
M14-2 x 120mm-130mm
M14-2 x 140mm-150mm
M14-2 x 160mm-170mm
M14-2 x 180mm-190mm
M14-2 x 200mm

M16-2 x 20mm
M16-2 x 25mm
M16-2 x 30mm-35mm
M16-2 x 40mm-45mm
M16-2 x 50mm-55mm
M16-2 x 60mm-65mm
M16-2 x 70mm-75mm
M16-2 x 80mm-90mm
M16-2 x 100mm-110mm
M16-2 x 120mm-130mm
M16-2 x 140mm-150mm
M16-2 x 160mm-170mm
M16-2 x 180mm-190mm
M16-2 x 200mm-220mm
M16-2 x 230mm-240mm
M16-2 x 250m

M18-2.50 x 25mm
M18-2.50 x 30mm
M18-2.50 x 35mm
M18-2.50 x 40mm-45mm
M18-2.50 x 50mm-55mm
M18-2.50 x 60mm-65mm
M18-2.50 x 70mm-75mm
M18-2.50 x 80mm-90mm
M18-2.50 x 100mm-110mm
M18-2.50 x 120mm-130mm
M18-2.50 x 140mm-150mm
M18-2.50 x 160mm-170mm
M18-2.50 x 180mm-190mm
M18-2.50 x 200mm-220mm
M18-2.50 x 230mm-240mm
M18-2.50 x 250mm

M20-2.50 x 25mm
M20-2.50 x 30mm-35mm
M20-2.50 x 40mm-45mm
M20-2.50 x 50mm-55mm
M20-2.50 x 60mm-65mm
M20-2.50 x 70mm-75mm
M20-2.50 x 80mm-90mm
M20-2.50 x 100mm-110mm
M20-2.50 x 120mm-130mm
M20-2.50 x 140mm-150mm
M20-2.50 x 160mm-170mm
M20-2.50 x 180mm-190mm
M20-2.50 x 200mm-220mm
M20-2.50 x 230mm-240mm
M20-2.50 x 250mm

M22-2.50 x 30mm
M22-2.50 x 35mm
M22-2.50 x 40mm-45mm
M22-2.50 x 50mm-55mm
M22-2.50 x 60mm-65mm
M22-2.50 x 70mm-75mm
M22-2.50 x 80mm-90mm
M22-2.50 x 100mm-110mm
M22-2.50 x 120mm-130mm
M22-2.50 x 140mm-150mm
M22-2.50 x 160mm-170mm
M22-2.50 x 180mm-190mm
M22-2.50 x 200mm-220mm
M22-2.50 x 230mm-240mm
M22-2.50 x 250mm

M24-3 x 30mm-35mm
M24-3 x 40mm-45mm
M24-3 x 50mm-55mm
M24-3 x 60mm-65mm
M24-3 x 70mm-75mm
M24-3 x 80mm-90mm
M24-3 x 100mm-110mm
M24-3 x 120mm-130mm
M24-3 x 140mm-150mm
M24-3 x 160mm-170mm
M24-3 x 180mm-190mm
M24-3 x 200mm-220mm
M24-3 x 230mm-240mm
M24-3 x 250mm

M30-3.50 x 40mm-45mm
M30-3.50 x 50mm-55mm
M30-3.50 x 60mm-65mm
M30-3.50 x 70mm-75mm
M30-3.50 x 80mm-90mm
M30-3.50 x 100mm-110mm
M30-3.50 x 120mm-130mm
M30-3.50 x 140mm-150mm
M30-3.50 x 160mm-170mm
M30-3.50 x 180mm-190mm
M30-3.50 x 200mm-220mm
M30-3.50 x 230mm-240mm
M30-3.50 x 250mm

Volver arriba